ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย เชิญชวนร่วมอุปถัมภ์สัตว์ แบ่งปันน้ำใจช่วยเหลือสัตว์ป่า ยุค New Normal

องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย เชิญชวนร่วมอุปถัมภ์สัตว์ แบ่งปันน้ำใจช่วยเหลือสัตว์ป่า ยุค New Normal

องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย เชิญชวนร่วมอุปถัมภ์สัตว์ แบ่งปันน้ำใจช่วยเหลือสัตว์ป่า ยุค New Normal

 

องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (อสส.) จัดทำโครงการอุปถัมภ์สัตว์ป่า เชิญชวนปันน้ำใจช่วยเหลือสัตว์ป่าภายในสวนสัตว์ทั่วประเทศ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลพัฒนาคุณภาพชีวิต   สัตว์ป่า จำนวนกว่า 2,000 ชนิด ในช่วงการระบาดของโควิด 19

นายอรรถพร ศรีเหรัญ ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย เปิดเผยที่มาของ “โครงการอุปถัมภ์สัตว์ป่า” เกิดจากผลกระทบของการเกิดโรคระบาดโควิด 19 ทำให้สวนสัตว์ในสังกัดบางแห่งต้องปิดให้บริการชั่วคราว      ขณะเดียวกัน สัตว์ป่าทุกชนิดที่อยู่ภายในสวนสัตว์ทั้ง 6 แห่ง และโครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์ องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ยังคงต้องให้ความสำคัญต่อการดูแลทั้งทางด้านคุณภาพชีวิตสัตว์ และสวัสดิภาพสัตว์อย่างต่อเนื่อง เพราะสวนสัตว์ถือเป็นแหล่งการเรียนรู้ทางด้านการอนุรักษ์ วิจัย และเป็นแหล่งสร้างสังคมคุณธรรมที่มีความสำคัญกับเด็ก เยาวชน และครอบครัว ในลำดับต้นๆ อีกทั้งยังจะเป็นการช่วยพัฒนาและต่อยอดการมีส่วนร่วมทางด้านการอนุรักษ์สัตว์ป่าให้เกิดขึ้นในสังคมไทยมากยิ่งขึ้นต่อไป

สำหรับวัตถุประสงค์ของการดำเนินโครงการอุปถัมภ์สัตว์ เพื่อให้ประชาชนที่ชื่นชอบสวนสัตว์ รวมถึงหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ได้มีส่วนร่วมในการอุปถัมภ์สัตว์ชนิดต่างๆ ที่อยู่ในความดูแลของสวนสัตว์ทั่วประเทศ ซึ่งมีจำนวนกว่า 10,000 ตัว มากกว่า 2,000 ชนิด ผ่านการทำบุญบริจาคเงินเข้าสมทบเข้ากองทุน โดยองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย จะนำไปเป็นค่าใช้จ่ายด้านอาหารสัตว์ เวชภัณฑ์ต่างๆ ในการรักษาสัตว์ รวมถึงอุปกรณ์ส่งเสริมคุณภาพชีวิตสัตว์ของสัตว์ป่าในสวนสัตว์ต่อไป จึงขอเชิญชวนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมแบ่งปันน้ำใจอุปถัมภ์สัตว์ป่า ด้วยการบริจาคทุนทรัพย์ โดยสามารถเลือกประเภทกลุ่มสัตว์ที่ต้องการอุปถัมภ์ได้ 5 กลุ่มคือ กลุ่มสัตว์ขนาดใหญ่  กลุ่มสัตว์ขนาดกลาง  กลุ่มสัตว์ขนาดเล็ก กลุ่มสัตว์ปีก และกลุ่มตามอัธยาศัย 

ผู้ที่สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมผ่านช่องทางPage Facebook และ www.zoothailand.org. ขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยและโอนเงินบริจาคได้ที่ บัญชีธนาคารกรุงไทยหมายเลขบัญชี 006-0-23655-8 ชื่อบัญชี กองทุนเพื่อหมีแพนด้า ซึ่งเป็นกองทุนสาธารณกุศล ผู้บริจาคจะได้รับใบประกาศเกียรติคุณออนไลน์ และสามารถนำใบเสร็จรับเงินจากองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยไปลดหย่อนภาษีได้

และสำหรับสวนสัตว์ภูมิภาค สามารถดูรายละเอียดได้จาก QR Code ข้อมูลการบริจาคช่วยเหลือสัตว์ป่าและสอบถามรายละเอียดได้ที่
สวนสัตว์เปิดเขาเขียว โทร. 038 318 444www.facebook.com/kkopenzoo
สวนสัตว์เชียงใหม่ โทร. 053 221 179www.facebook.com/FanpageChaingMaiZoo
สวนสัตว์นครราชสีมา โทร. 083 372 0404www.facebook.com/NakhonratchasimaZoo
สวนสัตว์สงขลา โทร. 074 598 555www.facebook.com/SongkhlaZooPage
สวนสัตว์อุบลราชธานี โทร. 093 320 9369www.facebook.com/ubonzoo1217
สวนสัตว์ขอนแก่น โทร. 086 459 4192www.facebook.com/khonkaenzoo
โครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์ โทร. 044 558 501www.facebook.com/ElephantKingdomByZPO

 

ข้อมูลการบริจาคช่วยเหลือสัตว์ป่า

องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย

และ สวนสัตว์ในสังกัด

แกลเลอรี่