ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส. ประชุมคณะกรรมการจัดหารายได้โดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1/2564

ทส. ประชุมคณะกรรมการจัดหารายได้โดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1/2564

ทส. ประชุมคณะกรรมการจัดหารายได้โดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1/2564 

วันนี้ (6 กันยายน 2564) เวลา 09.30 น. นายจเรศักดิ์ นันตะวงษ์ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจัดหารายได้โดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมชั้น 4 กองกลาง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีนายบัญญัติ ฉายอรุณ ผู้อำนวยการกองกลาง ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการในการประชุม 

โดยที่ประชุมได้มีการหารือแนวทางการจัดหารายได้โดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2564  ทั้งในส่วนของการจัดทำสลากกาชาด และการพิจารณารางวัลสลากกาชาด ประจำปี 2564 เพื่อให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ ได้มีส่วนร่วมบำรุงสภากาชาดไทยต่อไป 

แกลเลอรี่