ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส. ร่วมเตรียมการรับมอบตำแหน่งเจ้าภาพเอเปค ปี 2565

ทส. ร่วมเตรียมการรับมอบตำแหน่งเจ้าภาพเอเปค ปี 2565

ทส. ร่วมเตรียมการรับมอบตำแหน่งเจ้าภาพเอเปค ปี 2565

วันนี้ (8 ตุลาคม 2564) นายปิ่นสักก์ สุรัสวดี  รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เป็นผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการจัดการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคและการประชุมที่เกี่ยวข้อง ในช่วงที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปค ปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 3/2564 ผ่านระบบการประชุมทางไกล ณ ห้องประชุมกองกลาง ชั้น  4 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ซึ่งมี  พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมฯ 
โดยที่ประชุม ได้ร่วมกันพิจารณาตราสัญลักษณ์ และวีดิทัศน์ที่ใช้เปิดตัวการเป็นเจ้าภาพเอเปคของไทยต่อจากนิวซีแลนด์ ที่จะเผยแพร่ในระหว่างการประชุมผู้นำเอเปค 2021 ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 พร้อมทั้งได้รับทราบนโยบายจากนายกรัฐมนตรีในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปคในครั้งนี้ที่พลิกโฉมประเทศไทย เพื่อความเชื่อมโยงกับทุกภาคส่วน และสอดคล้องกับวาระโลก อาทิ ลดปัญหาโลกร้อนและสิ่งแวดล้อม และฟื้นฟูเศรษฐกิจโดย BCG และการนำนวัตกรรมมาเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ 

ทั้งนี้  นายกรัฐมนตรี ได้ให้นโยบายและย้ำความสำคัญของ
การดำเนินการที่ต้องแสดงให้เห็นวิสัยทัศน์และประสบการณ์ที่ดีเกี่ยวกับประเทศไทย ควบคู่ไปกับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์
กับเขตเศรษฐกิจเอเปคอื่น ๆ เพื่อนำมาปรับใช้และพัฒนา
ให้เกิดประโยชน์ต่อภาคธุรกิจ สังคม และประชาชนไทย ทั้งในด้านการค้า การลงทุน การพัฒนาเทคโนโลยีและดิจิทัล การพัฒนาชุมชน

แกลเลอรี่