ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส. พร้อมสนับสนุนให้ความร่วมมือด้านป่าไม้ สู่เป้าหมายคาร์บอนเครดิต Net Zero

ทส. พร้อมสนับสนุนให้ความร่วมมือด้านป่าไม้ สู่เป้าหมายคาร์บอนเครดิต Net Zero

ทส. พร้อมสนับสนุนให้ความร่วมมือด้านป่าไม้ สู่เป้าหมายคาร์บอนเครดิต Net Zero

วันนี้ (12 ตุลาคม 2564)   เวลา 09.30 น. นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ปกท.ทส.) ให้การต้อนรับนายวรพงษ์ นาคฉัตรีย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารความยั่งยืน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และคณะ ในโอกาสเข้าหารือแนวทางความร่วมมือด้านป่าไม้สู่คาร์บอนเครดิตและการสนับสนุนเป้าหมาย Net Zero ของประเทศไทย ณ ห้องประชุม ชั้น 17 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  โดยมีนายจงคล้าย  วรพงศธร รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย นายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้แทนกรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ร่วมประชุม

ประเด็นสำคัญของการหารือเพื่อร่วมกันหาแนวทางกำหนดกลยุทธ์ด้านการปลูกป่า มุ่งสู่เป้าหมาย Net Zero ของประเทศ ตามนโยบายของรัฐบาล โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมให้การสนับสนุนเต็มที่  ทั้งได้มอบหมายให้ กรมป่าไม้ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  จัดทำแผนที่ปลูกป่า ให้มีความชัดเจน  ถูกต้อง ตามระเบียบกฎหมาย เพื่อจะได้กำหนดพื้นที่สำหรับส่งเสริมให้ภาคเอกชนได้ปลูกป่าเพื่อชดเชยคาร์บอนเครดิตต่อไป 

แกลเลอรี่