ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

วันที่ 12 ต.ค. 64 นายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์ ผต.ทส. รักษาการ หน.ผต.ทส. ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนการดำเนินการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ และข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ครั้งที่ 3/2564 ผ่านระบบการประชุมทางไกล Video Conference

วันที่ 12 ต.ค. 64 นายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์ ผต.ทส. รักษาการ หน.ผต.ทส. ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนการดำเนินการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ และข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ครั้งที่ 3/2564 ผ่านระบบการประชุมทางไกล Video Conference

แกลเลอรี่