ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส. เตรียมท่าทีไทย ร่วมหารือเวทีรัฐมนตรีอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 16

ทส. เตรียมท่าทีไทย ร่วมหารือเวทีรัฐมนตรีอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 16

 

ทส. เตรียมท่าทีไทย ร่วมหารือเวทีรัฐมนตรีอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 16

วันที่ 14 ตุลาคม 2564 นายปิ่นสักก์ สุรัสวดี รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม​ (รอง​ ปกท.ทส.)​ เป็นประธานการประชุมเตรียมการสำหรับการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 16 (16th ASEAN Ministerialนะ Meeting on the Environment: 16th AMME) และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อหารือหน่วยงานในการจัดทำท่าทีไทยในการเข้าร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม ในระหว่างวันที่ 20-22 ตุลาคม 2564 โดยมีสาธารณรัฐอินโดนีเซียเป็นเจ้าภาพ ผ่านระบบการประชุมทางไกล ซึ่งจะมีการหารือร่วมกันในประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมในสาขาต่างๆ อาทิ หมอกควันข้ามแดน การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความหลากหลายทางชีวภาพ การมอบรางวัลเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน รวมถึงการประชุมอาเซียน+3 ที่เป็นการหารือร่วมกับประเทศคู่เจรจา จีน ญี่ปุ่น และเกาหลี

แกลเลอรี่