ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มอบโอกาสให้คนพิการได้เที่ยวชมธรรมชาติ หวังธรรมชาติบำบัดเพื่อผ่อนคลาย พาเยี่ยมชมสัตว์ป่าศึกษาธรรมชาติ ณ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าอ่างเก็บน้ำบางพระ จังหวัดชลบุรี

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มอบโอกาสให้คนพิการได้เที่ยวชมธรรมชาติ หวังธรรมชาติบำบัดเพื่อผ่อนคลาย พาเยี่ยมชมสัตว์ป่าศึกษาธรรมชาติ ณ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าอ่างเก็บน้ำบางพระ จังหวัดชลบุรี

( 18 ม.ค.61) นายปิ่นสักก์ สุรัสวดี รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นประธานเปิดงานโครงการธรรมชาติบำบัดเพื่อการอนุรักษ์สัตว์ป่าสู่ผู้พิการ พร้อมนำผู้พิการทางการได้ยินและพิการทางร่างกาย จำนวน 30 คน จากบ้านนนทภูมิ จังหวัดนนทบุรี เยี่ยมชมศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่า ณ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าอ่างเก็บน้ำบางพระ และสถานีเพาะเลี้ยงนกน้ำ บางพระ จังหวัดชลบุรี

          นายปิ่นสักก์ สุรัสวดี รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กล่าวว่า นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และอยากให้ประชาชนทุกคนรวมถึงผู้พิการ ได้มีโอกาสสัมผัสและศึกษาธรรมชาติ รวมถึงสัตว์ป่าในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ดังนั้นทางสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า ส่วนส่งเสริมและเผยแพร่ จึงได้จัดทำโครงการธรรมชาติบำบัดเพื่อการอนุรักษ์สัตว์ป่าสู่ผู้พิการขึ้น เพราะการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติและสัตว์ป่าของผู้พิการเป็นเรื่องไกลตัว แต่ผู้พิการส่วนหนึ่งพิการเพียงร่างกาย การรับรู้หรือสมองไม่ได้พิการไปด้วย แต่ด้วยความบกพร่องทางร่างกาย จึงทำให้ขาดโอกาสในการศึกษาธรรมชาติในพื้นที่ป่าจริงๆ ซึ่งในป่านั้นมีทั้งป่าไม้ พืช สัตว์ป่า และระบบนิเวศน์ ซึ่งผู้พิการอาจได้เห็นเพียงภาพจำลองหรือในโทรทัศน์เพียงเท่านั้น

          นอกจากนี้เนื่องในวันที่ 14 มกราคมของทุกปีเป็น “วันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ” กรมอุทยานแห่งชาติฯ เล็งเห็นว่าการเรียนรู้ธรรมชาติในสถานที่จริงจะทำให้ทุกคนเกิดความรักและหวงแหนในทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งสอดคล้องกับโครงการดังกล่าว ที่หวังให้คนพิการได้มีโอกาสสัมผัสธรรมชาติของสัตว์ป่า เรียนรู้คุณค่าทรัพยากรสัตว์ป่าในแหล่งธรรมชาติ และทราบถึงบทบาทการทำงานของกรมอุทยานแห่งชาติฯ จากวิทยากรที่มาถ่ายทอดความรู้ให้เหล่าผู้พิการได้รับฟัง ซึ่งผู้พิการจะได้รับการบำบัดจากธรรมชาติ การผ่อนคลาย สร้างความตื่นตาตื่นใจเปิดประสบการณ์ใหม่ให้กับผู้พิการอีกด้วย

          สำหรับโครงการธรรมชาติบำบัดเพื่อการอนุรักษ์สัตว์ป่าสู่ผู้พิการ มีกิจกรรมที่ทางกรมอุทยานแห่งชาติฯ    ได้จัดเตรียมไว้เพื่อผู้พิการ ได้แก่ การบรรยายถึงวัตถุประสงค์ในการประกาศพื้นที่อนุรักษ์ของกรมอุทยานแห่งชาติฯ คือ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่า และอุทยานแห่งชาติ การพาชมธรรมชาติบริเวณพื้นที่เขตห้ามล่า    สัตว์ป่า กิจกรรมดูนกและสัตว์ป่าตามเส้นทางจักรยานขอบอ่างเก็บน้ำบางพระ เยี่ยมชมสัตว์ป่าในกรงเลี้ยง           ให้อาหารสัตว์ ณ สถานีเพาะเลี้ยงนกน้ำบางพระ ชมการสาธิตวิธีการดูแลและรักษาสัตว์ป่า การแต่งแต้ม ระบายสีภาพสัตว์ป่าร่วมกัน การประดิษฐ์สัตว์ป่าแฟนซีจากวัสดุเหลือใช้ ซึ่งภายในงานจะมีทั้งวิทยากรของกรมอุทยานแห่งชาติฯและผู้ดูแลคนพิการเข้าร่วมกิจกรรมด้วย

แกลเลอรี่