ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบุคลากรเพื่อสนับสนุนการดำเนินการตามโครงการสร้าวความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับพื้น เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบุคลากรเพื่อสนับสนุนการดำเนินการตามโครงการสร้าวความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับพื้น เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ตามประกาศจังหวัดภูเก็ต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบุคลากรเพื่อสนับสนุนการดำเนินการตามโครงการสร้าวความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับพื้น เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ โดยเฉพาะวิธีเจาะจง

เอกสารแนบ

ตารางวงเงิน

ขนาดไฟล์:0.21 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 69 ครั้ง