ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ใบสั่งจ้างเลขที่ 1/2565 วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 จ้างตรวจเช็คสภาพรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน 1 กว 5682 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ใบสั่งจ้างเลขที่ 1/2565 วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 จ้างตรวจเช็คสภาพรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน 1 กว 5682 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ใบสั่งจ้างเลขที่ 1/2565 วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 จ้างตรวจเช็คสภาพรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน 1 กว 5682 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กับ บริษัท วรจักร์ยนต์ จำกัด เป็นเงิน 4,752.41 บาท

เอกสารแนบ

img-Y18141001

ขนาดไฟล์:0.12 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 68 ครั้ง