Loading...

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ประกาศจังหวัดภูเก็ต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดเตรียมพื้นที่ปลูกป่าชายเลน จำนวน 2 ไร่ โครงการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ประกาศจังหวัดภูเก็ต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดเตรียมพื้นที่ปลูกป่าชายเลน จำนวน 2 ไร่ โครงการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ประกาศจังหวัดภูเก็ต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดเตรียมพื้นที่ปลูกป่าชายเลน จำนวน 2 ไร่ โครงการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เงินทั้งสิ้น 1,979.50) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารแนบ

ประกาศจ

ขนาดไฟล์:0.27 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 15 ครั้ง