ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะขนส่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะขนส่ง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะขนส่ง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารแนบ

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประจำปีงบประมาณ พ

ขนาดไฟล์:0.92 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 14 ครั้ง

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ขนาดไฟล์:6.25 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 9 ครั้ง

คุรลักษณะรถ 1

ขนาดไฟล์:2.15 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 12 ครั้ง

คุณลักษณะรถ2

ขนาดไฟล์:2.04 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 11 ครั้ง