ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง จ้างเหมาบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติงานด้านการสำรวจรังวัดและจัดทำแผนที่ธรณีวิทยาชายฝั่ง จำนวน 1 ราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง)

ประกาศ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง จ้างเหมาบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติงานด้านการสำรวจรังวัดและจัดทำแผนที่ธรณีวิทยาชายฝั่ง จำนวน 1 ราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง)

ประกาศ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง จ้างเหมาบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติงานด้านการสำรวจรังวัดและจัดทำแผนที่ธรณีวิทยาชายฝั่ง จำนวน 1 ราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง)    https://www.dmcr.go.th/detailAll/54940/nws/

เอกสารแนบ

จ้างเหมานางสาวชนัญญา

ขนาดไฟล์:0.24 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 2 ครั้ง