ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าจ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ชภ 6897 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าจ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ชภ 6897 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าจ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ชภ 6897 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกองการบิน ได้ให้ความเห็นชอบรายงานขอจ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ชภ 6897 กทม. 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจงภายในวงเงินงบประมาณ 4,200 บาท (สี่พันสองร้อยบาทถ้วน) นั้น
บัดนี้ ทิปท็อปคาแคร์ ผู้มีอาชีพรับจ้าง เป็นผู้ชนะการเสนอราคา โดยเสนอราคาเป็นจำนวนเงิน 4,200 บาท (สี่พันสองร้อยบาทถ้วน) เนื่องจากราคาเสนอเท่ากับวงเงินงบประมาณที่เห็นชอบเห็นควรเป็นผู้ชนะการเสนอราคา ในครั้งนี้
 ประกาศ ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564

เอกสารแนบ

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ขนาดไฟล์:0.10 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 3 ครั้ง