ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง จ้างเหมาบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติงานด้านสำรวจและศึกษาธรณีวิทยาชายฝั่ง จำนวน 2 ราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง)

ประกาศ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง จ้างเหมาบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติงานด้านสำรวจและศึกษาธรณีวิทยาชายฝั่ง จำนวน 2 ราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง)

ประกาศ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง จ้างเหมาบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติงานด้านสำรวจและศึกษาธรณีวิทยาชายฝั่ง จำนวน 2 ราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง) สามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่     https://www.dmcr.go.th/detailAll/54941/nws/

เอกสารแนบ

จ้างเหมาเพื่อปฏิบัติงานด้านสำรวจ

ขนาดไฟล์:0.30 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 2 ครั้ง