ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างประเมินดัชนีคุณภาพมหาสมุทรของประเทศไทย(OHI)ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล))(เชิญชวน)

ประกาศ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างประเมินดัชนีคุณภาพมหาสมุทรของประเทศไทย(OHI)ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล))(เชิญชวน)

ประกาศ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างประเมินดัชนีคุณภาพมหาสมุทรของประเทศไทย(OHI)ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล))(เชิญชวน) สามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่     https://www.dmcr.go.th/detailAll/54976/nws/