ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง โครงการจ้างประเมินดัชนีคุณภาพมหาสมุทรของประเทศไทย(OHI)ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล) ประกาศเชิญชวน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง โครงการจ้างประเมินดัชนีคุณภาพมหาสมุทรของประเทศไทย(OHI)ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล) ประกาศเชิญชวน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง โครงการจ้างประเมินดัชนีคุณภาพมหาสมุทรของประเทศไทย(OHI)ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล) ประกาศเชิญชวน สามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่https://www.dmcr.go.th/detailAll/54976/nws/