ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศจังหวัดภูเก็ต เรื่อง การประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเปลี่ยนกระจกหน้ารถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ชจ 1252 กทม งบดำเนินการ แผนงานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ประกาศจังหวัดภูเก็ต เรื่อง การประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเปลี่ยนกระจกหน้ารถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ชจ 1252 กทม งบดำเนินการ แผนงานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ประกาศจังหวัดภูเก็ต เรื่อง การประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเปลี่ยนกระจกหน้ารถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ชจ 1252 กทม งบดำเนินการ แผนงานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารแนบ

ประกาศจ

ขนาดไฟล์:0.17 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 13 ครั้ง