ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศจังหวัดภูเก็ต เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างจ้างเหมาจัดทำระบบฐานข้อมูลและพัฒนาระบบปฏิบัติการ กำกับติดตาม รายงานผลปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ด้านการจัดการน้ำเสีย)

ประกาศจังหวัดภูเก็ต เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างจ้างเหมาจัดทำระบบฐานข้อมูลและพัฒนาระบบปฏิบัติการ กำกับติดตาม รายงานผลปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ด้านการจัดการน้ำเสีย)

ประกาศจังหวัดภูเก็ต เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างจ้างเหมาจัดทำระบบฐานข้อมูลและพัฒนาระบบปฏิบัติการ กำกับติดตาม รายงานผลปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ด้านการจัดการน้ำเสีย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารแนบ

ประกาศจ

ขนาดไฟล์:0.23 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 47 ครั้ง