ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศจังหวัดภูเก็ต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิลประสาสัมพันธ์ ได้กำหนดจัดกิจกรรม รณรงค์ทำความสะอาดชายหาดท่องเที่ยว (กิจกรรม Big Cleaning Day) ภายใต้โครงการรักษ์อันดามัน ครั้งที่ 2/2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจังหวัดภูเก็ต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิลประสาสัมพันธ์ ได้กำหนดจัดกิจกรรม รณรงค์ทำความสะอาดชายหาดท่องเที่ยว (กิจกรรม Big Cleaning Day) ภายใต้โครงการรักษ์อันดามัน ครั้งที่ 2/2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจังหวัดภูเก็ต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิลประสาสัมพันธ์ ได้กำหนดจัดกิจกรรม รณรงค์ทำความสะอาดชายหาดท่องเที่ยว (กิจกรรม Big Cleaning Day) ภายใต้โครงการรักษ์อันดามัน ครั้งที่ 2/2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารแนบ

ประกาศจ

ขนาดไฟล์:0.19 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 15 ครั้ง