ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดย สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๖ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาดำเนินงานโครงการศึกษารวบรวมข้อมูล และจัดทำฐานข้อมูลสถานภาพทรัพยากรทางทะเล และการใช้ประโยชน์เพื่อเตรียมการจัดทำพื้นที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลพื่นที่กลุ่มเกาะยาวน้อย เกาะยาวใหญ่ จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๖)

ประกาศ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  โดย สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๖  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาดำเนินงานโครงการศึกษารวบรวมข้อมูล และจัดทำฐานข้อมูลสถานภาพทรัพยากรทางทะเล และการใช้ประโยชน์เพื่อเตรียมการจัดทำพื้นที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลพื่นที่กลุ่มเกาะยาวน้อย เกาะยาวใหญ่ จังหวัดพังงา  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๖)

ประกาศ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  โดย สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๖  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาดำเนินงานโครงการศึกษารวบรวมข้อมูล และจัดทำฐานข้อมูลสถานภาพทรัพยากรทางทะเล และการใช้ประโยชน์เพื่อเตรียมการจัดทำพื้นที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลพื่นที่กลุ่มเกาะยาวน้อย เกาะยาวใหญ่ จังหวัดพังงา  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๖)สามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่https://www.dmcr.go.th/detailAll/55207/nws/