ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล งานธุรการ และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย (วุฒิปริญญาตรี ) ของส่วนการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวน ๑ ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง)

ประกาศ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล งานธุรการ และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย (วุฒิปริญญาตรี ) ของส่วนการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวน ๑ ราย  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง)

ประกาศ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล งานธุรการ และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย (วุฒิปริญญาตรี ) ของส่วนการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวน ๑ ราย  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง) สามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่     https://www.dmcr.go.th/detailAll/55210/nws/

เอกสารแนบ

จ้างเหมาบริการ

ขนาดไฟล์:0.28 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 39 ครั้ง