ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประชาพิจารณ์โครงการ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ระยะเวลาประชาพิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 3-20 ธันวาคม 2564

ประชาพิจารณ์โครงการ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ระยะเวลาประชาพิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 3-20 ธันวาคม 2564

ประชาพิจารณ์โครงการ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ระยะเวลาประชาพิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 3-20 ธันวาคม 2564

เอกสารแนบ

Image131221145513

ขนาดไฟล์:4.83 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 34 ครั้ง

Image131221144925

ขนาดไฟล์:5.23 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 18 ครั้ง

Image131221144657

ขนาดไฟล์:5.83 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 17 ครั้ง

Image131221144538

ขนาดไฟล์:1.00 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 19 ครั้ง

Image131221144444

ขนาดไฟล์:0.51 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 19 ครั้ง