ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการจ้างที่ปรึกษาโครงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการจ้างที่ปรึกษาโครงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการจ้างที่ปรึกษาโครงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เอกสารแนบ

องหญิง

ขนาดไฟล์:4.26 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 23 ครั้ง