ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ใบสั่งจ้างเลขที่ 2/2565 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2564 จ้างตรวจเช็คระยะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน 9 กฎ 9405 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ใบสั่งจ้างเลขที่ 2/2565 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2564 จ้างตรวจเช็คระยะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน 9 กฎ 9405 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ใบสั่งจ้างเลขที่ 2/2565 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2564 จ้างตรวจเช็คระยะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน 9 กฎ 9405 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กับ บริษัท พระนคร ยนตรการ จำกัด เป็นเงิน 1,616.77 บาท

เอกสารแนบ

img-Z24144423

ขนาดไฟล์:0.10 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 68 ครั้ง