ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ใบสั่งจ้างเลขที่ 4/2565 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2564 จ้างตรวจเช็คระยะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน สส 3888 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ใบสั่งจ้างเลขที่ 4/2565 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2564 จ้างตรวจเช็คระยะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน สส 3888 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ใบสั่งจ้างเลขที่ 4/2565 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2564 จ้างตรวจเช็คระยะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน สส 3888 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กับ บริษัท วรจักร์ยนต์ จำกัด เป็นเงิน 9,268.13 บาท

เอกสารแนบ

img-Z30110320

ขนาดไฟล์:0.09 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 70 ครั้ง