ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เช่าวงจรสื่อสัญญาณความเร็วสูงและบริการอินเตอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เช่าวงจรสื่อสัญญาณความเร็วสูงและบริการอินเตอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

1 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ประกวดราคาเช่าวงจรสื่อสัญญาณความเร็วสูงและบริการอินเตอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยวิธีอิเล็กทรอนิกส์

2. เอกสารประกวดราคาเช่าด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 0201.8/09/2561 เช่าวงจรสื่อสัญญาณความเร็วสูงและบริการอินเตอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามประกาศ สำนักงานปลัดประมรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561

3. ร่างรายละเอียดคุณลักษณะ การเช่าวงจรสื่อสัญญาณความเร็วสูงและบริการอินเตอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 เมษายน 2561 ถึง 30 กันยายน 2561)

4. เอกสารแนบท้าย

เอกสารแนบ

ประกาศเช่าจงจรสื่อสัญญาณความเร็วสูงและบริการอินเตอร์เน็ต

ขนาดไฟล์:2.98 Mb | ประเภทไฟล์: .PDF | ดาวน์โหลด: 13 ครั้ง

เอกสารประกวดราคาเช่าจงจรสื่อสัญญาณความเร็วสูงและบริการอินเตอร์เน็ต

ขนาดไฟล์:13.91 Mb | ประเภทไฟล์: .PDF | ดาวน์โหลด: 12 ครั้ง

ร่างคุณลักษณะเช่าจงจรสื่อสัญญาณความเร็วสูงและบริการอินเตอร์เน็ต

ขนาดไฟล์:30.31 Mb | ประเภทไฟล์: .PDF | ดาวน์โหลด: 13 ครั้ง

เอกสารแนบท้าย 1

ขนาดไฟล์:8.56 Mb | ประเภทไฟล์: .PDF | ดาวน์โหลด: 13 ครั้ง