ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกวดราคาซื้อเรือสำรวจหยั่งน้ำอัตโนมัติ ด้วยเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม GNSS แบบ RTK ร่วมกับ เครื่องหยั่งน้ำ Echo Sounder แบบความถี่เดียว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง) (ประกาศรับฟังคำวิจารณ์)

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกวดราคาซื้อเรือสำรวจหยั่งน้ำอัตโนมัติ ด้วยเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม GNSS แบบ RTK ร่วมกับ เครื่องหยั่งน้ำ Echo Sounder แบบความถี่เดียว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง) (ประกาศรับฟังคำวิจารณ์)

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกวดราคาซื้อเรือสำรวจหยั่งน้ำอัตโนมัติ ด้วยเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม GNSS แบบ RTK ร่วมกับ เครื่องหยั่งน้ำ Echo Sounder แบบความถี่เดียว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง) (ประกาศรับฟังคำวิจารณ์) สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.dmcr.go.th/detailAll/55911/nws/