ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดตรวจโควิด Antigen Kit (ATK) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองจัดการชุมชนชายฝั่งและเครือข่าย)

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดตรวจโควิด Antigen Kit (ATK) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองจัดการชุมชนชายฝั่งและเครือข่าย)

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดตรวจโควิด Antigen Kit (ATK) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองจัดการชุมชนชายฝั่งและเครือข่าย)  สามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://www.dmcr.go.th/detailAll/56198/nws/13