ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ใบสั่งจ้างเลขที่ 5/2565 ลงวันที่ 17 มกราคม 2565 จ้างตรวจเช็คสภาพ และเช็คระยะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน 4 กม 8280 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ใบสั่งจ้างเลขที่ 5/2565 ลงวันที่ 17 มกราคม 2565 จ้างตรวจเช็คสภาพ และเช็คระยะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน 4 กม 8280 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ใบสั่งจ้างเลขที่ 5/2565 ลงวันที่ 17 มกราคม 2565 จ้างตรวจเช็คสภาพ และเช็คระยะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน 4 กม 8280 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กับ บริษัท วรจักร์ยนต์ จำกัด เป็นเงิน 12,578.81 บาท

เอกสารแนบ

img-124140116

ขนาดไฟล์:0.13 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 70 ครั้ง