ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศราคากลางค่าจ้างเหมางานบริการบุคคลภายนอก โครงการพัฒนาพื้นที่ป่าต้นน้้า เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์กิจกรรมพัฒนาพื้นที่ป่าต้นน้้า เพื่อเข้าชมดอกไม้ที่ใหญ่ที่สุดในสยาม (ดอกบัวผุด) ของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชุมพร

ประกาศราคากลางค่าจ้างเหมางานบริการบุคคลภายนอก โครงการพัฒนาพื้นที่ป่าต้นน้้า เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์กิจกรรมพัฒนาพื้นที่ป่าต้นน้้า เพื่อเข้าชมดอกไม้ที่ใหญ่ที่สุดในสยาม (ดอกบัวผุด) ของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชุมพร

ประกาศราคากลางค่าจ้างเหมางานบริการบุคคลภายนอก โครงการพัฒนาพื้นที่ป่าต้นน้้า เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์กิจกรรมพัฒนาพื้นที่ป่าต้นน้้า เพื่อเข้าชมดอกไม้ที่ใหญ่ที่สุดในสยาม (ดอกบัวผุด)ของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชุมพร 

เอกสารแนบ

แบบกำหนดราคากลาง

ขนาดไฟล์:0.11 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 34 ครั้ง