ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวิเคราะห์ตัวอย่างตะกอนริมชายฝั่งทะเล ในพื้นที่ดำเนินโครงการศึกษาและประเมินความอ่อนไหวเปราะบางของพื้นที่ชายฝั่งต่อการกัดเซาะชายฝั่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง)

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวิเคราะห์ตัวอย่างตะกอนริมชายฝั่งทะเล ในพื้นที่ดำเนินโครงการศึกษาและประเมินความอ่อนไหวเปราะบางของพื้นที่ชายฝั่งต่อการกัดเซาะชายฝั่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง)

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวิเคราะห์ตัวอย่างตะกอนริมชายฝั่งทะเล ในพื้นที่ดำเนินโครงการศึกษาและประเมินความอ่อนไหวเปราะบางของพื้นที่ชายฝั่งต่อการกัดเซาะชายฝั่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง)

สามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่ https://www.dmcr.go.th/detailAll/56703/nws/