ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ใบสั่งจ้างเลขที่ ๖/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ จ้างซ่อมแซมห้องน้ำเลขานุการรัฐมนตรี ชั้น ๒๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ใบสั่งจ้างเลขที่ ๖/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ จ้างซ่อมแซมห้องน้ำเลขานุการรัฐมนตรี ชั้น ๒๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ใบสั่งจ้างเลขที่ ๖/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ จ้างซ่อมแซมห้องน้ำเลขานุการรัฐมนตรี ชั้น ๒๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กับ บริษัท เอสที ดีไซน์ แอนด์ เฟอร์นิเจอร์ จำกัด จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น ๑๔,๙๘๐.๐๐ บาท

เอกสารแนบ

ใบสั่งจ้าง01

ขนาดไฟล์:0.19 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 69 ครั้ง

ใบสั่งจ้าง02

ขนาดไฟล์:0.12 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 68 ครั้ง