ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

รายงานผลการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจ้าง

รายงานผลการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจ้าง

โครงการจัดการขยะตกค้างในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวหลักในพื้นที่เกาะสมุยภายใต้โครงการสนับสนุนความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศภายใต้กลไกลประชารัฐ (Local Economy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

เอกสารแนบ

TOR

ขนาดไฟล์:8.08 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 12 ครั้ง