ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ร่าง) ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาเชื่อมโยงโครงข่ายแหล่งท่องเที่ยวและระบบการจัดการด้านการท่องเที่ยว กิจกรรมหลัก จัดการขยะตกค้างในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวหลัก กิจกรรมย่อย กิจกรรมจัดการขยะตดค้าง ณ พื้นที่ อำเภอเกาะสมุย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ร่าง) ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาเชื่อมโยงโครงข่ายแหล่งท่องเที่ยวและระบบการจัดการด้านการท่องเที่ยว กิจกรรมหลัก จัดการขยะตกค้างในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวหลัก กิจกรรมย่อย กิจกรรมจัดการขยะตดค้าง ณ พื้นที่ อำเภอเกาะสมุย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(ร่าง) ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาเชื่อมโยงโครงข่ายแหล่งท่องเที่ยวและระบบการจัดการด้านการท่องเที่ยว กิจกรรมหลัก จัดการขยะตกค้างในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวหลัก กิจกรรมย่อย กิจกรรมจัดการขยะตดค้าง ณ พื้นที่ อำเภอเกาะสมุย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วิจารณ์การจัดซื้อ/จัดจ้าง >>คลิก<<

เอกสารแนบ

(ร่าง)ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ขนาดไฟล์:4.98 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 37 ครั้ง

TOR

ขนาดไฟล์:8.08 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 96 ครั้ง

ราคากลาง

ขนาดไฟล์:1.74 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 45 ครั้ง