ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ใบสั่งจ้างเลขที่ 7/2565 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 จ้างเปลี่ยนยางรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน สส 3888 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ใบสั่งจ้างเลขที่ 7/2565 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 จ้างเปลี่ยนยางรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน สส 3888 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ใบสั่งจ้างเลขที่ 7/2565 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 จ้างเปลี่ยนยางรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน สส 3888 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เรมี่การยาง เป็นเงิน 22,400 บาท

เอกสารแนบ

img-222101528

ขนาดไฟล์:0.12 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 75 ครั้ง