ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประชาพิจารณ์ โครงการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๙ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ระยะเวลาประชาพิจารณ์ตั้งแต่วันที่ ๘ - ๑๙ เมษายน ๒๕๖๕

ประชาพิจารณ์ โครงการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๙ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ระยะเวลาประชาพิจารณ์ตั้งแต่วันที่ ๘ - ๑๙ เมษายน ๒๕๖๕

ประชาพิจารณ์ โครงการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๙ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ระยะเวลาประชาพิจารณ์ตั้งแต่วันที่ ๘ - ๑๙ เมษายน ๒๕๖๕

เอกสารแนบ

ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ๙ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ

ขนาดไฟล์:0.69 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 29 ครั้ง

เอกสารประกวดราคาซื้อ การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๙ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ

ขนาดไฟล์:4.10 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 24 ครั้ง

(ร่าง) รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ

ขนาดไฟล์:3.67 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 24 ครั้ง

คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ขนาดไฟล์:3.40 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 24 ครั้ง