ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดย ศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดกระบี่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2565 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2565)(ศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดกระบี่)

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดย ศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดกระบี่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2565 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2565)(ศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดกระบี่)

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดย ศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดกระบี่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2565 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2565)(ศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดกระบี่)

สามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://www.dmcr.go.th/detailAll/58021/nws/