ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ใบสั่งจ้างเลขที่ 8/2565 ลงวันที่ 4 เมษายน 2565 จ้างล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ใบสั่งจ้างเลขที่ 8/2565 ลงวันที่ 4 เมษายน 2565 จ้างล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ใบสั่งจ้างเลขที่ 8/2565 ลงวันที่ 4 เมษายน 2565 จ้างล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน 48 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กับ ห้างหุ้นส่วนสามัญ ที พี เอ็น กรุ๊ป เป็นเงิน 35,952 บาท

เอกสารแนบ

img-421112359

ขนาดไฟล์:0.15 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 18 ครั้ง