ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ใบสั่งจ้างเลขที่ 9/2565 ลงวันที่ 22 เมษายน 2565 จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ใบสั่งจ้างเลขที่ 9/2565 ลงวันที่ 22 เมษายน 2565 จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ใบสั่งจ้างเลขที่ 9/2565 ลงวันที่ 22 เมษายน 2565 จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กับบริษัท โกลบอล คอมพิวเตอร์ เน็ตเวิร์ค จำกัด จำนวน 14,070.50

เอกสารแนบ

สัญญา

ขนาดไฟล์:0.52 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 12 ครั้ง