Loading...

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ร่าง ประกาศจังหวัดลำปางและเอกสารประกวดราคาจ้าง เรื่องประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำเอกสารในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการคัดแยกขยะต้นทางและขยะอันตรายชุมชน จำนวน 3,000 เล่ม

ร่าง ประกาศจังหวัดลำปางและเอกสารประกวดราคาจ้าง เรื่องประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำเอกสารในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการคัดแยกขยะต้นทางและขยะอันตรายชุมชน จำนวน 3,000 เล่ม

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ

ร่างประกาศจังหวัดลำปาง

ขนาดไฟล์:0.41 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 13 ครั้ง

ร่าง เอกสารประกวดราคาจ้าง

ขนาดไฟล์:0.48 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 18 ครั้ง