ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศจังหวัดลำปางและเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาทำตู้เก็บขยะอันตราย จำนวน 300 ตู้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจังหวัดลำปางและเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาทำตู้เก็บขยะอันตราย จำนวน 300 ตู้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ

ประกาศจังหวัดลำปาง

ขนาดไฟล์:0.39 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 37 ครั้ง

เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก

ขนาดไฟล์:0.47 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 40 ครั้ง

IMG_20180219_0001

ขนาดไฟล์:0.49 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 37 ครั้ง

IMG_20180219_0002

ขนาดไฟล์:0.65 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 40 ครั้ง

IMG_20180219_0003

ขนาดไฟล์:0.17 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 49 ครั้ง

IMG_20180219_0004

ขนาดไฟล์:0.49 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 40 ครั้ง

IMG_20180219_0005

ขนาดไฟล์:0.24 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 73 ครั้ง

IMG_20180219_0006

ขนาดไฟล์:0.80 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 50 ครั้ง