ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ปัจจัยสถานการณ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และการกัดเซาะชายฝั่งของปประเทศ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองยุทธศาสตร์แผนงาน)

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ปัจจัยสถานการณ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และการกัดเซาะชายฝั่งของปประเทศ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองยุทธศาสตร์แผนงาน)

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ปัจจัยสถานการณ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และการกัดเซาะชายฝั่งของปประเทศ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองยุทธศาสตร์แผนงาน) 

สามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่ https://www.dmcr.go.th/detailAll/58704/nws/