ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศจังหวัดชุมพรโดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชุมพร เรื่องประกวดราคาจ้างจัดทำเส้นทางศึกษาธรรมชาติ จำนวน 3 เส้นทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) โครงการพัฒนาพื้นที่ป่าต้นน้ำ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ กิจกรรมพัฒนาพื้นที่ป่าต้นน้้า เพื่อเข้าชมดอกไม้ที่ใหญ่ที่สุดในสยาม (ดอกบัวผุด)

ประกาศจังหวัดชุมพรโดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชุมพร เรื่องประกวดราคาจ้างจัดทำเส้นทางศึกษาธรรมชาติ จำนวน 3 เส้นทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) โครงการพัฒนาพื้นที่ป่าต้นน้ำ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ กิจกรรมพัฒนาพื้นที่ป่าต้นน้้า เพื่อเข้าชมดอกไม้ที่ใหญ่ที่สุดในสยาม (ดอกบัวผุด)

ประกาศจังหวัดชุมพรโดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชุมพร เรื่องประกวดราคาจ้างจัดทำเส้นทางศึกษาธรรมชาติ จำนวน 3 เส้นทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) โครงการพัฒนาพื้นที่ป่าต้นน้ำ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ กิจกรรมพัฒนาพื้นที่ป่าต้นน้้า เพื่อเข้าชมดอกไม้ที่ใหญ่ที่สุดในสยาม (ดอกบัวผุด)

เอกสารแนบ

ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้าง

ขนาดไฟล์:3.14 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 15 ครั้ง