Loading...

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ประกาศจังหวัดลำปางและเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำเอกสารในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการคัดแยกขยะต้นทางและขยะอันตรายชุมชน จำนวน 3,000 เล่ม

ประกาศจังหวัดลำปางและเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำเอกสารในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการคัดแยกขยะต้นทางและขยะอันตรายชุมชน จำนวน 3,000 เล่ม

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ

ประกาศจังหวัดลำปาง

ขนาดไฟล์:0.40 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 13 ครั้ง

เอกสารประกวดราคาจ้าง

ขนาดไฟล์:0.47 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 13 ครั้ง

รายละเอียดคุณเฉพาะสัง

ขนาดไฟล์:0.04 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 19 ครั้ง