ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาเชื่อมโยงโครงข่ายแหล่งท่องเที่ยวและระบบการจัดการด้านการท่องเที่ยว กิจกรรมหลัก จัดการขยะตกค้างในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวหลัก กิจกรรมย่อย กิจกรรมจัดการขยะตดค้าง ณ พื้นที่ อำเภอเกาะสมุย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาเชื่อมโยงโครงข่ายแหล่งท่องเที่ยวและระบบการจัดการด้านการท่องเที่ยว กิจกรรมหลัก จัดการขยะตกค้างในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวหลัก กิจกรรมย่อย กิจกรรมจัดการขยะตดค้าง ณ พื้นที่ อำเภอเกาะสมุย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาเชื่อมโยงโครงข่ายแหล่งท่องเที่ยวและระบบการจัดการด้านการท่องเที่ยว กิจกรรมหลัก จัดการขยะตกค้างในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวหลัก กิจกรรมย่อย กิจกรรมจัดการขยะตดค้าง ณ พื้นที่ อำเภอเกาะสมุย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารแนบ

ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ขนาดไฟล์:1.84 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 17 ครั้ง

เอกสารประกวดราคาจ้าง

ขนาดไฟล์:7.75 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 27 ครั้ง

รายละเอียดคุณลักษณะ

ขนาดไฟล์:14.59 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 63 ครั้ง

ราคากลาง

ขนาดไฟล์:3.19 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 37 ครั้ง