ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดเตรียมนิทรรศการเนื่องใน วันทะเลโลก (World Oceans Day) ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง)

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดเตรียมนิทรรศการเนื่องใน วันทะเลโลก (World Oceans Day) ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง)

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดเตรียมนิทรรศการเนื่องใน วันทะเลโลก (World Oceans Day) ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง) สามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://www.dmcr.go.th/detailAll/59401/nws/13