ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างนำรถยนต์ราชการส่วนกลางหมายเลขทะเบียน ฮจ 1252 กทม. รหัสครุภัณฑ์ ทช. 02-50-004/19 เข้าตรวจเช็คสภาพ พร้อมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองยุทธศาสตร์และแผนงาน)

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างนำรถยนต์ราชการส่วนกลางหมายเลขทะเบียน ฮจ 1252 กทม. รหัสครุภัณฑ์ ทช. 02-50-004/19 เข้าตรวจเช็คสภาพ พร้อมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองยุทธศาสตร์และแผนงาน)

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างนำรถยนต์ราชการส่วนกลางหมายเลขทะเบียน ฮจ 1252 กทม. รหัสครุภัณฑ์ ทช. 02-50-004/19 เข้าตรวจเช็คสภาพ พร้อมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองยุทธศาสตร์และแผนงาน)

สามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่ https://www.dmcr.go.th/detailAll/59847/nws/