ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน JET A-๑ (ชนิดบรรจุถัง ๒๐๐ ลิตร) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ กองการบิน

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน JET A-๑ (ชนิดบรรจุถัง ๒๐๐ ลิตร) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ กองการบิน

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน JET A-๑ (ชนิดบรรจุถัง ๒๐๐ ลิตร) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ กองการบิน

เอกสารแนบ

ประกาศรายชื่อ JET A-1 กุมภาพันธ์

ขนาดไฟล์:0.27 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 13 ครั้ง