ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

(ร่าง) ประกาศจังหวัดลำพูน เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร สนง.ทสจ.ลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และ(ร่าง)เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างฯ

(ร่าง) ประกาศจังหวัดลำพูน เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร สนง.ทสจ.ลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และ(ร่าง)เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างฯ

(ร่าง) ประกาศจังหวัดลำพูน เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร สนง.ทสจ.ลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และ(ร่าง)เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างฯ

เอกสารแนบ

(ร่่าง)ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร สนง

ขนาดไฟล์:11.88 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 41 ครั้ง