ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศจังหวัดลำปางและเอกสารประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ดับไฟป่า จำนวน 91 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจังหวัดลำปางและเอกสารประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ดับไฟป่า จำนวน 91 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ

ประกาศจังหวัดลำปาง

ขนาดไฟล์:1.18 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 26 ครั้ง

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ขนาดไฟล์:0.47 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 27 ครั้ง